Kieli on suomalaiseen yhteiskuntaamme integroitumisen ja vuorovaikutuksen väline

Tiistai 14.3.2023 - Tuomo Suihkonen

Kirjoitukseni julkaistiin Keski-Uusimaassa Vaalikynä-palstalla 13.3.2023
Kieli on suomalaiseen yhteiskuntaamme integroitumisen ja vuorovaikutuksen väline

 

Ikääntyvä Suomi tarvitsee osaamista ja työtä. Tutkimusten mukaan tulevan vuosikymmenen aikana 30-40 %:a julkisen sektorin työntekijöistä tulee eläköitymään. Työntekijäpulaan on nyt etsittävä kipeästi ratkaisuja. Tulemme tarvitsemaan ennakoivasti lisää korkeakoulupaikkoja aloille, joilla on uhkana työvoimapula, työntekijöiden veto- ja pitovoimaa sekä hyvin hoidettua työ- ja opiskeluperäistä maahanmuuttoa.

 

Jotta maahanmuuttajat löytävät paikkansa yhteiskunnassamme, on välttämätöntä, että he oppivat suomen kielen. Suomi 2-kielen opetuksella voidaan parhaimmillaan tukea ja vahvistaa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kielitietoisuutta ja -taitoja. On olemassa valmistavaa opetusta kielitaidottomille oppilaille, jolloin maahan muuttaneet kootaan opetuksen järjestäjän toimesta kunnassa yhteen luokkaan opiskelemaan kieltä. Valmistavalla opetuksella vahvistetaan parhaimmillaan kielitaidottoman oppilaan kielellisiä valmiuksia ennen hänen siirtymistään yleisopetuksen ryhmään.  

 

Nykyisin ovat jotkin kunnat alkaneet integroida iältään nuoria oppilaita suoraan yleisopetuksen ryhmiin. Näissä inklusiivisissä opetusryhmissä on taidoiltaan hyvin kirjava joukko oppilaita omine tuen tarpeineen. Maahanmuuttajataustaisen oppilaan suora sijoittaminen yleisopetuksen ryhmään heijastelee sitä, että oppilas oppii kielen parhaiten suomea äidinkielenään puhuvien oman ikäistensä joukossa. Myös lähikouluperiaate tukee yhteisöön liittymistä ja taustaltaan erilaisten oppilaiden pärjäämistä yhdessä.

 

Inklusiivinen opetus on teoriassa hyvä, mutta käytännössä siitä on tullut usein säästökohde kunnissa. Nyt tarvitaan lisää S2-kielen opettajia ja erityisopettajia kouluihin ja oppilaitoksiin. Laadukas S2-oppimateriaali tukee suomen kielen oppimista. Monet opetusalan ammattilaiset ovat sitä mieltä, että kielitaidottoman oppilaan kohdalla tulisi varmistaa kielen osaamiseen liittyvät perustaidot ennen heidän siirtymistään yleisopetuksen opetusryhmään. 

 

Kotoutumisen ja maahanmuuttajien suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisen kannalta täytyy varmistaa, että oppilaiden lisäksi heidän vanhempansa oppivat arjessa tarvittavan kansalliskielen suomen (tai ruotsin). Vain siten vanhemmat käytännössä kykenevät tukemaan lastensa koulunkäyntiä. Kieli on vuorovaikutuksen väline. Siksi on tuettava ja vaalittava kansalliskieltemme oppimista ja käyttöä.

 

S2-opetuksen turvaaminen kouluissa ja oppilaitoksissa muodostaa vahvan kivijalan maahanmuuttajien ja maahanmuuttotaustaisten oppilaiden ja opiskelijoiden tulevaisuudelle. Se on perusta, joka kiinnittää heidät osallisiksi yhteiskuntamme toimintoihin ja luo siten osaamista ja työtä, jota Suomi juuri nyt kipeästi tarvitsee.

 

Tuomo Suihkonen, Kerava

eduskuntavaaliehdokas, luokanopettaja, JUKOn pääluottamusmies, kaupunginvaltuutettu, Keskustan Uudenmaan piirin pj., OAJ:n Uudenmaan alueyhdistyksen pj. 2019-22,  OAJ:n valtuuston jäsen

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: eläköityminen, suomi 2-kielen opetus, inklusiivinen opetus, kotoutuminen, maahanmuuttaja, maahanmuuttotaustainen oppilas